یکشنبه , فروردین ۴ ۱۳۹۸
خانه / مقالات مهندسی مکانیک / انتقال حرارت و انواع روش های آن + دانلود کتاب اینکروپرا

انتقال حرارت و انواع روش های آن + دانلود کتاب اینکروپرا

۰

امتیاز کاربران: ۳.۶ ( ۱ رای)

انتقال حرارت (heat transfer) از اختلاف دمای بین دو جسم یا جسم با محیط اطراف باعث انتقال گرما می شود. گرما شکلی از انرژی است که بین جسم های مختلف تحت تعاملات حرارتی انتقال می یابد.

علم انتقال گرما به تحلیل آهنگ انتقال گرما در سیستم می‌پردازد. انتقال انرژی از طریق شارش گرما را نمی‌توان مستقیما اندازه‌گیری کرد ولی این انتقال چون به یک کمیت قابل اندازه‌گیری به نام دما ارتباط دارد، دارای مفهوم فیزیکی است.

در ترمودینامیک در مورد سیستم های در حال تعادل بحث می کند و بحثی در مورد نرخ و یـا مکانیزم را به ما نمی دهد. ولی در انتقال حرارت هم در مورد نرخ و هم در مورد مکانیزم بحث می شود.

چه موقع انتقال حرارت بوجود می آید؟

وقتی بین دو نقطه یا دو ماده اختلاف دمایی وجود داشـته باشـد باعث به وجود آمدن گرادیان دما میود. مثل اینکه در سیالات جریان در اختلاف فشار بوجود می آید.

انواع روش های  انتقال حرارت

انتقال حرارت به سه روش مختلف صورت می گیرد.

  1. هدایتی (conduction)
  2. جابه جایی (convection)
  3. تشعشع(radiation)

روش های انتقال حرارت

انتقال حرارت هدایت

در انتقال گرما به روش هدایت  ابتدا قسمتي از ماده گرم می شود، ملکول های آن قسمت جنبش بيشتری پيدا می کنند سپس به ملکول های مجاور برخورد کرده آنها را نيز به حرکت در می آورند اين کار در سرتاسر ماده ادامه می يابد تا اين که ماده گرم می شود.

روش انتقال حرارت هدایت در سه حالت ماده يکسان نيست. مواد جامد چون فاصله بين ملکول هايشان کمتر است گرما را سريعتر منتقل می کنند، در مايعات ميزان رسانايی از جامدات کمتر است و در گازها که فاصله ملکول ها از همه بيشتر است ميزان رسانایی از همه کمتر است.

 

 هدایتی

همه جامدات نيز به يک اندازه رسانایی ندارند فلزات بيشتر و نافلزات کمتر گرما را به اين روش منتقل می کنند.

 

در روش انتقال حرارت هدایتی،  به سبب  اختلاف دمای جسم یا در سطح تماس دو جسم، بدون اختلاط جرم اتفاق می افتد. نرخ انتقال  با استفاده از هدایتی با استفاده از قانون فوریه بیان می شود.

Q = -kA(dT/dx)

که در آن Q نرخ حرارت  با استفاده از روش هدایت ، K ضریب هدایت حرارتی جسم، A سطح عمود بر جهت انتقال حرارت و dT/dx گرادیان دما  می باشد.

 

انتقال گرما هدایتی

یک آزمایش عملی برای درک بهتر، اگر يک انتهای سيخی را به مدت زيادي داخل اجاقی گرم نماييم، انتهای ديگر آن نيز گرم می شود.  اين روش انتقال مربوط به گرما، شارش انرژي از طريق ماده را رسانش یا هدایت می گوییم.

فلزات، بويژه نقره، مس و آلومنیوم رساناهای خوب گرما و بيشتر غیرفلزات رساناهای ضعیف گرما هستند. در صورتی که از مواد با هدف جلوگیری از انتقال حرارت استفاده شود به آنها عایق می گوییم.

انتقال حرارت جابه جایی

در انتقال حرارت  به روش جابه جایی ملکول های ماده ضمن انتقال گرما حرکت می کنند.

براي ايجاد جريان همرفتی سه شرط لازم است:

۱- ماده بايد مايع يا گاز باشد.

۲- بين دو نقطه از جسم اختلاف دما وجود داشته باشد يعنی قسمتی گرم و قسمتی سرد باشد.

۳- قسمت گرم پايين تر از قسمت سرد باشد.

در جابه جایی، گرما با استفاده از حرکت سیال در سطح با دو مکانیزم دیفیوژن و جریان بالک اتفاق می افتد.

جابه جایی شامل هدایت حرارتی و حرکت سیال است. نرخ انتقال با استفاده از روش جابه جایی با استفاده از قانون نیوتن بیان می گردد.

Q = hA(Ts-T∞)

که در آن Ts دمای سطح، T∞ دمای محیط و h ضریب جابه جایی حرارتی است.

انتقال حرارتی جابه جایی

انواع  انتقال حرارت جابه جایی

انتقال گرما به روش جابه جایی اجباری

زمانی بوجود می آید که جابجایی توسط یک عامل خارجی مثل فن یا پمپ یا باد ایجاد شود مثل رادیاتور ماشین، خنک کردن تجهیزات کامپیوتر.

انتقال گرما به روش جابه جایی اختیاری

انتقال گرما  به شکل طبیعی یا آزاد در اثر تغییرات چگالی و یا نیروی شناوری بوجود می آید مثل شوفاژ.

وقتی یک سیال گرم می شود چگالی آن کم می شود و سبک می شود و بالا می رود.

 

 جابه جایی آزاد

اگر لباس را روی شوفاژ بگذاریم جلوی حرکت سیال را می گیـرد و انتقـال گرما را پـائین می آورد.

 

انتقال حرارت تشعشع یا تابش

در انتقال حرارت تابشی، گرما یا استفاده از مکانیزم تابش انرژی و یا حرکت موج از یک جسم به جسم دیگر اتفاق می افتد. در اين روش برخلاف دو روش قبل برای انتقال گرما نياز به ماده نيست مانند گرمای خورشيد که از  فضای بدون ماده عبور کرده و به ما می رسد.

ميزان گرمای منتقل شده از روش تابش به دو عامل بستگی دارد : دمای جسم و رنگ آن

هرچه دمای يک جسم بيشتر باشد ميزان گرمای تابش شده از آن بيشتر است و اگر دمای آن کمتر باشد بيش از آنکه گرما را تابش کند دريافت می کند.

رنگ نيز در ميزان تابش اثر دارد اجسامی که سياه هستند نسبت به ساير رنگ ها انرژی گرمایی بيشتری تابش می کنند و در عوض رنگ نقره ای از همه رنگ ها تابش کمتری دارد به همين دليل است که بالن هایی که برای پروازهای طولانی مدت ساخته شده اند رنگ نقره ای دارند تا هوای گرم داخل بالن زود گرمای خود را منتقل نکند.

 تابشی

نرخ انتقال  گرما تابشی با استفاده از قانون استفان بولتزمن بیان می گردد.

Q = σ.T4

که در آن  T  دمای مطلق سطح و σ ثابت اسفان بولتزمن است.

 

 

گرما به روش های مختلف، که هر کدام تحت شرايط مختلفی قابل انجام است، انتقال می يابد. تنها وجه مشترک اين راه ها، انتقال حرارت از جسم گرمتر به جسم سردتر صورت است.
دانلود کتاب انتقال گرما و انتقال جرم اینکروپرا زبان اصلی ویرایش هفتم
ارسال لینک دانلود به ایمیل

مطلب پیشنهادی

شیر دیافراگمی

شیر دیافراگمی (diaphragm valve)

شیر دیافراگمی (diaphragm valve) یا شیر غشایی شامل بدنه شیر ، دو یا چند پورت، یک …

بوستر پمپ

بوستر پمپ

بوستر پمپ برای تامین فشار مصرفی در ساختمان ها استفاده می شود. يكی از مشکلاتی …

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (No Ratings Yet)
Loading...